Oferta

Biuro „Buchalter” oferuje szeroki zakres usług obejmujący zarówno prowadzenie rachunkowości, jak i doradztwo w kwestiach podatkowych, organizacyjnych i finansowych. Działamy w oparciu o nowoczesne systemy informatyczne wspomagające zarządzanie przedsiębiorstwem (Comarch ERP Optima). W ramach naszej działalności oferujemy:

Usługi księgowe

 • prowadzenie ksiąg rachunkowych;
 • prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów;
 • prowadzenie ewidencji ryczałtowej;
 • przygotowywanie sprawozdań finansowych zarówno w wersjach uproszczonych, jak i obejmujących całe sprawozdania finansowe (m.in. Rachunek Przepływów Pieniężnych, Zestawienie Zmian w Kapitale Własnym) - zgodnie z Ustawą o Rachunkowości i Krajowymi Standardami Rachunkowości;
 • przygotowywanie zakładowego planu kont oraz polityki rachunkowości.

Usługi podatkowe

 • prowadzenie ewidencji na potrzeby rozliczenia podatku VAT;
 • prowadzenie dodatkowych ewidencja dla celów podatkowych;
 • rozliczanie podatku PIT, CIT oraz VAT i VAT-UE;
 • sporządzanie dokumentacji cen transferowych.

Usługi kadrowo-płacowe

 • przygotowywanie list płac;
 • prowadzenie dokumentacji pracowniczych;
 • rozliczanie umów cywilnoprawnych;
 • sporządzanie i przesyłanie do ZUS deklaracji rozliczeniowych;
 • przygotowywanie i przekazywania do US deklaracji tj.PIT-4R, PIT-8AR, PIT-11, PIT-40;
 • rozliczanie i składania deklaracji PFRON.

Przekształcenia

 • analiza potrzeb właścicieli przedsiębiorstwa oraz porównanie z bieżącą formą prowadzonej działalności;
 • doradztwo w wyborze optymalnej formy prawnej dalszego prowadzenia działalności z uwzględnieniem zarówno aspektów właścicielskich , jak i podatkowych;
 • sporządzanie planów przekształceń;
 • sporządzanie sprawozdań finansowych dla celów przekształcenia;
 • sporządzanie niezbędnej dokumentacji w tym umów, statutów, wniosków, projekty uchwał;
 • sporządzanie dokumentów związanych z rejestracją zmian w KRS.

Usługi dodatkowe

 • zakładanie i rejestracja jednoosobowych działalności oraz spółek prawa handlowego (KRS i CEIDG);
 • sporządzanie wniosków kredytowych;
 • opracowanie biznesplanów;
 • opracowanie analiz finansowych;
 • sporządzanie sprawozdań GUS;
 • wyprowadzanie zaległości przy przejęciu prowadzenia rachunkowości;
 • audyty finansowe i biznesowe
 • raportowanie wyników do spółek wyższego szczebla (tzw. spółek matek).